Wiedza

Eksperckie analizy biznesowe, case studies i opinie. Dzielimy się nimi od czasu do czasu, pomiędzy kolejnymi warsztatami, jako zapis naszych doświadczeń i przemyśleń z dziedziny strategii biznesowych, komunikacji i strategicznego zarządzana produktem.

16.07.2020

Chcesz skutecznie wdrożyć strategię w szkole wyższej? Musisz ją mierzyć!

Rosnąca konkurencja oraz zmiany prawnych uwarunkowań funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce zmuszają szkoły do budowania, a przede wszystkim skutecznego wdrażania długoterminowych strategii i planów działania zapewniających wygraną w wyścigu o wpływy finansowe na kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych.

16.07.2020

Strategiczna melancholia

W zasadzie niezbyt często spotykam takie organizacje. To znaczy takie, które funkcjonują zapatrzone w swoją (czasem) imponującą przeszłość, historię założycieli lub dawno przebrzmiałe sukcesy. Nie spotykam ich często, gdyż z natury mojego zawodu pracuję znacznie częściej z organizacjami które chcą (przynajmniej deklaratywnie) zmiany.

16.07.2020

Zmierzyć niemierzalne…

czyli pomiar wyników ekonomicznych w złożonym i szybko zmieniającym się świecie.

16.07.2020

Nawigacja w strategii naśladowcy

7 zaleceń dla inteligentnych naśladowców.

16.07.2020

Paradoks strategii. Jak sobie z nim radzić?

Kilka słów o koncepcji strategicznej elastyczności, jej formułowaniu i wdrażaniu w czasach kryzysu i nieprzewidywalnego, zmiennego otoczenia.

16.06.2020

PROFIT based product management

czyli jak długofalowo pomnażać zyski poprzez odpowiednie zarządzanie produktami.