Zmierzyć niemierzalne…

16.07.2020

Możemy zarządzać tym, co udaje nam się zmierzyć

Czy w obecnym świecie biznesu to zdanie ciągle ma sens? Czy w sytuacji, kiedy z dnia na dzień zmieniają się reguły biznesu, a wczorajsze podstawy funkcjonowania wielu branż dzisiaj stają się nieaktualne, mamy możliwość dokonywania precyzyjnych pomiarów retro i prospektywnych, które upewnią nas co do zasadności dokonywanych decyzji?

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”

Sir Winston Churchill

Zajmuję się pomiarem dokonań organizacji od kilkunastu lat. Miałem okazję obserwować i doświadczać jak zmieniała się perspektywa i metody pomiaru zdarzeń gospodarczych w rachunkowości, zarządzaniu procesami gospodarczymi i zarządzaniu strategią „w pogoni” za zmieniającym się i coraz mniej przewidywalnym otoczeniem gospodarczym. Z jednej strony coraz większa złożoność warunków otoczenia ciągle zwiększa liczbę parametrów, w oparciu o które podejmujemy decyzje. Z drugiej strony niepewność, nieustanna zmienność zjawisk i mechanizmów zewnętrznych każe nam upraszczać rzeczywistość i szybko podejmować decyzje, aby wykorzystywać pojawiające się szanse. Jest oczywiście jeszcze jeden istotny aspekt pomiaru – motywacja ludzi tworzących organizację. Wyznaczając sobie konkretne mierzalne cele i następnie monitorując ich wykonanie (tutaj znowu pomiar) mobilizujemy się do działania, dokonywania zmian niezbędnych dla realizacji swoich celów i planów oraz osiągnięcia sukcesu.

Jak te wszystkie wyzwania przełożyć na wewnętrznie spójny system realnie wspomagający obecnych menedżerów w podejmowaniu decyzji? Mierzymy się z tym w każdym naszym projekcie na etapie operacjonalizacji i monitorowania strategii dostosowując mierniki do rzeczywistości biznesowej firmy i jej celów strategicznych.