metodologia

16.06.2020

PROFIT based product management

czyli jak długofalowo pomnażać zyski poprzez odpowiednie zarządzanie produktami.

16.06.2020

IMPACT based strategy

IMPACT based strategy to nasza autorska metodyka tworzenia ambitnych strategii o niskim ryzyku wdrożeniowym. Jej skuteczność zbudowaliśmy dzięki współpracy z kilkudziesięcioma firmami odnoszącymi sukcesy.