oferta

STRATEGIA KOMUNIKACJI

Komunikacja to podstawa funkcjonowania każdej organizacji. VALUE based communication to działania skoncentrowane budowaniu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz, której filarem i punktem wyjścia są wartości powiązane ze strategią organizacji.

RODZAJE PROJEKTÓW

 • 01

  Komunikacja zmian w zakresie nowej strategii, fuzji lub przejęć

  Budujemy schematy komunikowania nowych strategii wewnątrz organizacji. Pomagamy opracować komunikację dającą poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie członków organizacji w trakcie jej istotnych zmian.

 • 02

  Projektowanie komunikacji z pracownikiem w miejscu pracy

  Projektujemy komunikację strategiczną w obszarze employer brandingu. Opracowujemy schematy komunikacji dla pracowników na różnych etapach zaangażowania w organizację, nastawione na ich pozytywną identyfikację z miejscem pracy.

 • 03

  Udrożnienie komunikacji pionowej i poziomej w organizacji

  Identyfikujemy nieefektywne kanały i narzędzia komunikacji w organizacji i opracowujemy schematy naprawcze. Pomagamy usprawnić komunikację pomiędzy odległymi od siebie działami w organizacji.

 • 04

  Komunikacja z klientem w miejscu sprzedaży lub obsługi

  Miejsce sprzedaży (stacjonarne lub online) to najważniejsze medium komunikacji z klientem. Pomagamy opracować komunikację nastawioną na jak najlepsze doświadczenie klienta i finalizację decyzji zakupowych.

 • 05

  Audyty komunikacji z klientem w miejscu sprzedaży

  Badamy skuteczność komunikacji w miejscu sprzedaży, jej czytelność, aktualność, oraz potencjał wpływania na decyzje zakupowe.

8%
wg badań tylko tylu pracowników organizacji rozumie realizowaną strategię.

ZADBAJ O KOMUNIKACJĘ W TWOJEJ FIRMIE

Komunikacja oparta na wartościach daje efekt w postaci spójności języka, którym posługują się członkowie organizacji między sobą oraz z odbiorcami zewnętrznymi. Jest również narzędziem do budowania i utrzymania kultury organizacji, z którą identyfikować się będą zarówno pracownicy jak i klienci.

Nasze doświadczenie z dziesiątków przeprowadzonych projektów pokazuje, że komunikacja to jeden z najbardziej niedocenianych obszarów zarządzania organizacją. Zazwyczaj powstaje przypadkowo, kreowana indywidualnie przez poszczególnych managerów. Brak zarządzania komunikacją uwidocznia się zazwyczaj w momentach kryzysów i braku spodziewanych sukcesów. Tymczasem właściwie zaprojektowane działania komunikacyjne pomagają uniknąć nieporozumień, budują zaufanie i umożliwiają szybsze wdrażanie zmian oraz osiąganie celów strategicznych.

MASZ PYTANIA?

Agnieszka Chrostowska

lider praktyki VALUE based communication

achrostowska@stratex.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ

01

Analizujemy przeszłość, badamy teraźniejszość, projektujemy przyszłość. Pomagamy firmom wdrażać zmiany i stawiać realne cele skoncentrowane na zyskach. Wspieramy procesy przekładania celów strategicznych na poziom konkretnych działań.
Odkryj IMPACT based strategy

CZYTAJ WIĘCEJ
02

Weryfikujemy portfolio, definiujemy kule u nogi i odkrywamy wschodzące gwiazdy. Pomagamy zarządzać portfelem produktów tak, by płynnie przynosił maksymalne zyski. Śledzimy trendy i poszukujemy rynków z największym potencjałem marży.
Odkryj PROFIT based product management

CZYTAJ WIĘCEJ