oferta

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTW

IMPACT based strategy to nasza autorska metodyka tworzenia ambitnych strategii o niskim ryzyku wdrożeniowym. Jej skuteczność zbudowaliśmy dzięki współpracy z kilkudziesięcioma firmami odnoszącymi sukcesy.

IBS obejmuje spójnie ze sobą powiązane etapy działań, narzędzia każdorazowo dostosowane do potrzeb projektu oraz duże zaangażowanie zespołu klienta.

JAK PRACUJEMY?

 • 01

  Analiza potencjału rozwoju

  Analizujemy wielkość i dynamikę obecnych i nowych rynków. Oceniamy siłę i natężenie konkurencji. Identyfikujemy i badamy trendy ogólne i branżowe mające wpływ na biznes przedsiębiorstwa w przyszłości. Określamy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej. Analizujemy potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa.

 • 02

  Formułowanie strategii

  Definiujemy docelowe rynki i segmenty klientów oraz odpowiednią dla nich, wyróżniającą propozycję wartości dla klienta. Projektujemy przyszły model biznesowy przedsiębiorstwa obejmujący kluczowe elementy działania. Definiujemy misję i wizję. Budujemy wygrywającą strategię przedsiębiorstwa zapewniającą mu zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej.

 • 03

  Operacjonalizacja strategii

  Opracowujemy mapę strategii - zestaw konkretnych, logicznie uporządkowanych celów do realizacji obejmujących najważniejsze perspektywy działania przedsiębiorstwa. Definiujemy projekty niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz mierniki strategii pozwalające na systematyczne monitorowanie ich realizacji.

 • 04

  Kaskadowanie strategii

  Cele strategiczne całej organizacji przekładamy na cele i działania jednostek wewnętrznych oraz systemy premiowania i motywowania pracowników. Dostosowujemy procesy wewnętrzne i struktury organizacyjne do wymagań realizacji strategii. Uwzględniamy przy tym specyfikę przedsiębiorstwa oraz dbamy o konieczną autonomię jednostek w określaniu sposobu osiągania celów.

 • 05

  Komunikacja strategii

  Diagnozujemy kulturę organizacji, w szczególności w obrębie grup pracowników o wysokim priorytecie w zakresie komunikacji strategii. Przeprowadzamy segmentację odbiorców komunikacji. Dobieramy skuteczne narzędzia komunikacji dla poszczególnych grup odbiorców.
  Wspólnie z zespołem przedsiębiorstwa przygotowujemy plan komunikacji strategii z uwzględnieniem adresatów, nadawców, kanałów, komunikatów i harmonogramu
  oraz wybrane kampanie, komunikaty i narzędzia.

 • 06

  Monitorowanie i adaptacja strategii

  Wdrażamy dostosowany do organizacji i kultury przedsiębiorstwa proces monitorowania i przeglądów strategii. Prowadzimy przeglądy projektów strategicznych i całej strategii. Uczymy zespół menedżerski sprawnie wnioskować o statusie realizacji strategii na podstawie oceny mierników i projektów strategicznych, podejmować decyzje korygujące i adaptować strategię do zmian. Redukujemy ryzyko związane z nieprzewidywalnością towarzyszącą długookresowym planom.

„Realizacja to umiejętność dopasowania strategii do rzeczywistości, dostosowania ludzi do celów i osiągnięcia obiecanych wyników”.

Larry Bossidy

Nad rozwiązaniami za każdym razem współpracujemy wspólnie z klientem, poznając jego uwarunkowania, możliwości i ambicje. Badając jednocześnie jego otoczenie rynkowe szukamy potencjałów które wytyczą drogę do celu. Stosujemy różnorodne metody i narzędzia analiz strategicznych, dobierając je każdorazowo do potrzeb projektu. Synteza wniosków z analiz i propozycja kluczowych decyzji strategicznych to za każdym razem spójny i realny model działania.
Szybko przechodzimy do wspólnego budowania odpowiedzi, jak wygrać, co dostarczać klientom i interesariuszom, jak organizować procesy i angażować ludzi we wprowadzanie zmian.

CASE STUDY

242%
tyle razy wzrósł zysk netto AMICA w czasie wieloletniej współpracy strategicznej ze StratEX

Współpracę z Amica rozpoczęliśmy na początku 2008 roku. W tym czasie firma borykała się z kryzysem związanym z kosztownymi inwestycjami w poprzednich latach i brakiem oczekiwanego strumienia sprzedaży. Akcje Amiki spadły do zaledwie kilku złotych. Pierwszym projektem było przygotowanie planu taktycznego na kilkanaście miesięcy. Plan przewidywał szybką restrukturyzację zadłużenia oraz zmiany w polityce produktowej i logistycznej. To była baza dla zwrotu strategicznego i nowego otwarcia dla kilkuletniej strategii CHANGE, którą wdrożyliśmy dwa lata później.

Strategia CHANGE przewidywała nowatorskie w tamtych latach pozycjonowanie produktów z Turcji i Chin na rynkach europejskich. Amica stała się jedyną firmą europejskiego rynku dużego AGD, która na dużą skalę oferuje szeroki asortyment, produkując we własnej fabryce tylko kuchenki.
Jednoczesna intensywna praca nad strategiami dla poszczególnych rynków na wschodzie i zachodzie Europy przynosi Amice sukces. 

Kolejna odsłona strategii, pod marką komunikacyjną HIT 2023, staje się symbolem ambicji i dalszej ekspansji polskiej firmy. Amica rozwija w kolejnych latach duńską markę w Skandynawii, przejmuje spółkę dystrybucyjną w Wielkiej Brytanii, inwestuje w Francji. 

Przez lata współpracy ze StratEX jej akcje rosną o ponad 800%, przychody niemal trzykrotnie, a zyskowność netto kilkudziesięciokrotnie.   

A

MASZ PYTANIA?

Łukasz Kononowicz

lider praktyki IMPACT based strategy

lkononowicz@stratex.pl

POZOSTAŁE USŁUGI

01

Pomagamy firmom odnaleźć wspólny język - między sobą i z klientami. Wspieramy wdrażanie strategii opracowując dedykowane formy i schematy komunikacji. Dbamy o to, by wszyscy członkowie organizacji rozumieli wspólny cel i znali drogę do jego osiągnięcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
02

Weryfikujemy portfolio, definiujemy kule u nogi i odkrywamy wschodzące gwiazdy. Pomagamy zarządzać portfelem produktów tak, by płynnie przynosił maksymalne zyski. Śledzimy trendy i poszukujemy rynków z największym potencjałem marży.

CZYTAJ WIĘCEJ