Rosnąca konkurencja oraz zmiany prawnych uwarunkowań funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce zmuszają szkoły do budowania, a przede wszystkim skutecznego wdrażania długoterminowych strategii i planów działania zapewniających wygraną w wyścigu o wpływy finansowe na kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych.