czyli jak długofalowo pomnażać zyski poprzez odpowiednie zarządzanie produktami.