oferta

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PRODUKTEM

PROFIT based Product Management to model postępowania zapewniający długotrwałe podnoszenie zysku (marży) z portfela produktów.

PbPM Opiera się na 4 kluczowych działaniach: znajdowania rynków z największym potencjałem marży, dopasowaniu produktów, optymalizacji oferty oraz budowaniu kompetencji menedżerskich u osób bezpośrednio odpowiedzialnych za produkty. Uzupełnienim kluczowych działań może być rozwój nowych produktów i usług.

JAK DZIAŁAMY?

 • 01

  Poszukiwanie rynków o dużym potencjale marży

  Analizujemy potencjał rozwoju dla produktów/usług pod kątem wolumenu i rentowności.
  Analizujemy atrakcyjność ogniw w łańcuchu wartości.
  Identyfikujemy i badamy trendy rynkowe.

 • 02

  Dostosowanie produktu do specyfiki rynku

  Opracowujemy strategie dla kategorii produktów/usług.
  Rozwijamy produkty/usługi (NPD).
  Definiujemy strategię wdrożenia produktu na rynek (Strategia Go2Market) i koordynujemy proces skutecznego wdrożenia.
  Analizujemy możliwość rozszerzenia oferty produktów własnych o towary handlowe.

 • 03

  Optymalizacja oferty pod kątem podniesienia rentowności

  Analizujemy cyklu życia oferty produktowej, identyfikujemy obecną sytuację oraz opracowujemy scenariusze przyszłego rozwoju.
  Analizujemy efektywność portfela produktów w oparciu o kryteria finansowe i niefinansowe.
  Identyfikujemy korzyści z konsolidacji oferty oraz wprowadzenia/wyprowadzenia produktów.

 • 04

  Budowanie odpowiedzialności za wyniki

  Dzielimy się doświadczeniem (najlepsze praktyki) i dostarczamy narzędzi pozwalających tworzyć efektywne struktury Product Managementu w zakresie uprawnień i skuteczności zespołów.
  Tworzymy szybkie i efektywne procesy zarządzania produktami.
  Analizujemy sposób zorganizowania oferty i sposób zarządzania ofertą.

 • 05

  Rozwój nowych produktów i usług

  Badamy realne potrzeby użytkowników i inwestorów. Posługując się metodą Design Thinking dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które skutecznie rozwiązują problemy użytkowników, mają potencjał biznesowy i efektywnie rozwijają dotychczasowy portfel produktów.

STRATEGICZNY ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW

Efektywna strategia zarządzania produktami to taka, która dynamicznie dostosowuje się do zmiennego rynku i odpowiada na realne potrzeby użytkowników. Pracując w oparciu o metodę Design Thinking szybciej dostrzegamy te potrzeby i znajdujemy rozwiązania w postaci koncepcji nowych, unikalnych produktów i usług. Jednocześnie dbamy o to, by uzupełniając dotychczasową ofertę jak najlepiej  wykorzystać aktualne zasoby firmy (park maszynowy, wiedza ekspercka, wartości marki).

Kluczowym etapem w naszej pracy jest zdiagnozowanie i głębokie zrozumienie potrzeb inwestora oraz użytkowników oraz zbadanie aktualnych trendów. Dzięki temu mamy możliwość dostarczenia atrakcyjnych rozwiązań, odpowiadających na oczekiwania obydwu stron, lub (bardzo często) je przewyższających, a jednocześnie uzasadnionych biznesowo i wykonalnych. Naszą pracę kończymy analizą potencjału biznesowego nowych pomysłów.

Dlaczego tak pracujemy? Ponieważ nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że liderzy rynku to Ci, którzy odpowiedzieli na realne potrzeby odbiorców, zamiast je kreować w oparciu o gotowe produkty.

DLACZEGO PbPM?

Metodyka PROFIT based product management to sposób na sięgnięcie do źródeł pierwotnej zyskowności firmy wynikającej z przedsiębiorczości, czyli skupienia odpowiedzialności za wynik na produktach w rękach jednej osoby. Sprostać temu może tylko menadżer posiadający określone kompetencje, działający w oparciu o sprawne i szybkie procesy, pracujący w zmotywowanym zespole a także mający jasno zdefiniowaną odpowiedzialność za marżę brutto firmy.

Product Manager postępujący zgodnie z rekomendowanym przez nas modelem PbPM będzie miał istotny wpływ na kreowanie wyniku firmy w coraz bardziej wyspecjalizowanych strukturach organizacyjnych.

Znajdź źródła nowych zysków w Twojej firmie


Czy masz świadomość jak duży potencjał wzrostu zyskowności wiąże się z Product Managementem? 

Czy wiesz jakie zmiany w Product Managemencie przyniosą Ci najwięcej korzyści? 

Zamierzasz wdrożyć lub zmienić procesy w obszarze Product Managementu i szukasz dobrych inspiracji?

Wykonaj bezpłatny audyt zarządzania produktami w Twojej firmie!

WYKONAJ BEZPŁATNY AUDYT

MASZ PYTANIA?

Marek Konieczny

lider praktyki PROFIT based product management

mkonieczny@stratex.pl

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PbPM

ZOBACZ RÓWNIEŻ

01

Analizujemy przeszłość, badamy teraźniejszość, projektujemy przyszłość. Pomagamy firmom wdrażać zmiany i stawiać realne cele skoncentrowane na zyskach. Wspieramy procesy przekładania celów strategicznych na poziom konkretnych działań.
Odkryj IMPACT based strategy

CZYTAJ WIĘCEJ
02

Pomagamy firmom odnaleźć wspólny język - między sobą i z klientami. Wspieramy wdrażanie strategii opracowując dedykowane formy i schematy komunikacji. Dbamy o to, by wszyscy członkowie organizacji rozumieli wspólny cel i znali drogę do jego osiągnięcia.
Odkryj VALUE based communication

CZYTAJ WIĘCEJ