Witaj na Stratex.pl

W drodze na szczyty warto korzystać z wiedzy przewodnika, dysponować dobrą mapą, prognozami, czasem także kompasem. Stratex zapewnia zarówno mapy, przewodniki, instrumenty pomiarowe, jak i profesjonalne wsparcie. Zanim wyruszysz, skorzystaj z przygotowanego dla naszych partnerów ekwipunku. Przeczytaj uważnie raport, który opracowaliśmy. Przed wyprawą przeprowadź u naszych ekspertów nieodpłatną analizę strategiczną Twojej firmy. W drogę!"

Raport specjalny "Wyniki Oceny Koncentracji Strategicznej"

Ocena koncentracji strategicznej

Metody

W naszych projektach używamy wielu nowoczesnych metod zarządzania. Nie sądzimy jednak że jest to istotą naszych usług. Wybór metod jest całkowicie podporządkowany praktycznym zastosowaniom i korzyściom dla klienta. Wspólnie zdecydujmy czego potrzebujesz by dotrzeć na swój Everest….

Nie interesują mnie
mody w zarządzaniu.
Metodologia ma prowadzić
do konkretnych wyników…

Wygrywająca na rynku strategia musi być źródłem budowania przewagi konkurencyjnej. Musi jasno precyzować co robi organizacja, a czego nie robi. Powinna stanowić filtr dla wszelkich działań podejmowanych przez menedżerów i pracowników. Posługując się takimi metodami jak Experience Co-Creation i analiza krzywej wartości dla klienta definiujemy zestaw korzyści, które organizacja będzie dostarczać klientom i które będą wyróżniać ją na rynku. Stanowią one swoistą tożsamość organizacji i są tworzywem jej misji i wizji. Propozycję korzyści (wartości) dla klienta przekładamy na spójny model funkcjonowania organizacji obejmujący jej działania, zasoby i relacje z partnerami.

Kiedy już wiesz jak wygrywać na rynku, masz wypracowaną wizję, misję i strategię, musisz zrobić pierwszy krok do przodu. Jak to zwykle bywa z „pierwszym krokiem” – może on być trudny. Dysponujemy szczegółowymi metodykami budowy spójnych i precyzyjnych map strategii, definiowania sposobów pomiaru stopnia zaawansowania strategii oraz wyznaczania działań krytycznych dla wdrożenia strategii. Klasyczna metodyka Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników), której uczyliśmy się od jej twórców jest przez nas adaptowana dla potrzeb polskich organizacji.

W wielowydziałowych strukturach większości organizacji zazwyczaj trudno o harmonizację strategii ogólnej, zdefiniowanej dla całej firmy z działaniami podejmowanymi w poszczególnych działach. Strategia ta stanowi oczywiście kontekst dla działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ale jest często zbyt ogólna i nie dotyka konkretnych działań realizowanych w poszczególnych jednostkach. Proponowane i stosowane przez nas metody kaskadowania strategii organizacji na cele, mierniki i inicjatywy, które podejmowane są przez wewnętrzne jednostki zapewniają pełną integrację ich działań ze strategią całej organizacji. Metody te pozwalają na uzyskanie efektów synergii w całej organizacji przy jednoczesnym zachowaniu autonomii jednostek w zakresie specyficznych działań podejmowanych na rynku.

Organizacja jest sumą działań i wartości, które tworzą jej pracownicy. To zdanie pokazuje jak ważne dla wdrożenia strategii jest zaangażowanie pracowników. Korzystamy ze sprawdzonych praktyk skutecznego komunikowania strategii w organizacji pozwalających na zbudowanie świadomości strategii wśród pracowników. Stosowane przez nas praktyki poprzez zaplanowane, systematyczne działania komunikujące założenia i szczegóły strategii oraz rezultaty jej wdrażania mobilizują zespół do zmian. Przekładamy strategię na indywidualne cele i pomiar efektywności pracowników organizacji oraz wymagane profile kompetencji. Wyznaczone w ten sposób cele indywidualne i zespołowe stają się podstawą dla tworzonych przez nas systemów premiowania wspierających wdrażanie strategii.

Czym w organizacji zajmują się menedżerowie i pracownicy na co dzień? Realizują plany budżetowe i zadania w ramach wdrażanych przez nich procesów. Należy w związku z tym sprawić, aby te działania były w pełni zintegrowane ze strategią organizacji. Wspólnie z pracownikami działów sprzedaży, finansów i controllingu budujemy i wprowadzamy modele planistyczne zapewniające (w budżetach na kolejne lata) zgodność planowanych przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych z nakładami i wynikami zakładanymi w strategii. Wspólnie z właścicielami poszczególnych procesów podstawowych i wspierających, korzystając najlepszych praktyk zarządzania procesami, tworzymy modele efektywności organizacji, które pozwalają przełożyć cele strategii na architekturę i pomiar efektywności procesów biznesowych.

Skuteczne wdrożenie strategii wymaga konsekwencji i systematyczności w realizacji celów i projektów strategicznych. Jednocześnie zmienność i nieprzewidywalność otoczenia powoduje, że musimy być elastyczni, gotowi na wprowadzanie zmian w strategii. W organizacji niezbędny jest proces zarządzania, który zapewni cykliczne monitorowanie statusu działań strategicznych i osiąganych rezultatów. Precyzyjnie definiujemy działania i role organizacyjne w procesie zarządzania strategią, przygotowujemy i prowadzimy cykliczne przeglądy zaawansowania projektów strategicznych oraz stopnia realizacji strategii. Obligujemy w ten sposób organizację do systematycznej oceny i refleksji nad strategią oraz adaptowania jej do zmieniających się warunków otoczenia.

Cykl zarządzania strategią powyżej który jest naszym przewodnikiem metodycznym jest inspirowany pracą prof. Roberta S. Kaplana i Dr Davida Nortona EXECUTION PREMIUM. Obaj wielokrotnie gościli w Polsce na nasze zaproszenie.

Aktualności

 • 07.05.2014 /

  Dni Przedsiębiorczości Poznań

  / Administrator

  Dni Przedsiębiorczości Poznań to święto biznesu, zarówno tego mikro, jak i dużego. Od 4 lat wydarzenie organizowane jest w Poznaniu. StratEX został partnerem tegorocznej edycji wydarzenia. Uczestnicy DPP będą mogli wziąć udział w warsztacie, który odbędzie się w ramach Targów … Czytaj więcej

 • Poniższy artykuł powstał już kilka lat temu. Systematycznie jednak do niego wracamy. Dziś proponujemy spojrzenie na kwestie nie tyle istoty samego powołania Biura Zarządzania Strategią, co roli tej jednostki. Na pewno potraficie przytoczyć przykłady firm, w których zespoły ds. strategii … Czytaj więcej

 • 20.03.2013 /

  Paradoks strategii. Jak sobie z nim radzić?

  / Łukasz Kononowicz

  Michael E. Raynor w swej książce pt. “The Strategy Paradox” (2007) zwrócił uwagę na występowanie swoistego paradoksu w procesie wyboru i wdrażania strategii. Otóż wybór jednej, trafnej, „dobrej” strategii oraz pełna koncentracja i konsekwencja w jej wdrożeniu może być przyczyną … Czytaj więcej

Szybki kontakt

StratEX Sp. z o.o.
ul. Grobla 27a/6
61-858 Poznań
T: +48 500 241 534
F: +48 (61) 855 34 53
email : biuro@stratex.pl

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.
Więcej informacji o plikach cookies uzyskasz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.