Witaj na Stratex.pl

W drodze na szczyty warto korzystać z wiedzy przewodnika, dysponować dobrą mapą, prognozami, czasem także kompasem. Stratex zapewnia zarówno mapy, przewodniki, instrumenty pomiarowe, jak i profesjonalne wsparcie. Zanim wyruszysz, skorzystaj z przygotowanego dla naszych partnerów ekwipunku. Przeczytaj uważnie raport, który opracowaliśmy. Przed wyprawą przeprowadź u naszych ekspertów nieodpłatną analizę strategiczną Twojej firmy. W drogę!"

Raport specjalny "Wyniki Oceny Koncentracji Strategicznej"

Ocena koncentracji strategicznej

Case study Uniwersytet Śląski

Geneza prac

Rosnąca konkurencja pomiędzy uczelniami wyższymi w walce o studentów oraz środki na prowadzenie badań naukowych zmusiła władze Uniwersytetu Śląskiego w 2009 roku do poszukiwania metod i rozwiązań zapewniających nie tylko zdefiniowanie wygrywającej strategii dla Uczelni, ale także jej skuteczne wdrożenie. Ważnym elementem wspierającym analizowany proces projektowania strategii na Uczelni był realizowany w tym samym czasie projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, mającego zapewnić szybki dostęp do wszelkich danych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji związanych z realizacją zamierzeń strategicznych. Władze Uniwersytetu postanowiły zastosować metodę Balanced Scorecard dla przełożenia strategii na konkretne cele, mierniki i projekty strategiczne. Dla przetestowania wybranej metody i zebrania niezbędnych doświadczeń oraz aby w następnej kolejności móc z sukcesem zastosować ją na całym Uniwersytecie, władze postanowiły pilotażowo przeprowadzić proces sformułowania strategii i przygotowania jej wdrożenia w Instytucie Fizyki UŚ.

Zakres prac

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego został powołany specjalny zespół składających się z członków Dyrekcji Instytutu oraz przedstawicieli poszczególnych Zakładów. W trakcie prac analitycznych i wspólnych warsztatów:

  • przeprowadziliśmy analizę otoczenia i wnętrza Instytutu Fizyki,
  • zdefiniowaliśmy misję i wizję Instytutu,
  • zdefiniowaliśmy cechy wyróżniające Instytut na tle konkurentów, w oparciu o analizę korzyści dostarczanych głównym interesariuszom Instytutu,
  • opracowaliśmy mapę strategii zawierającą cele strategiczne w głównych obszarach działania Instytutu,
  • zdefiniowaliśmy mierniki strategii Instytutu,
  • zdefiniowaliśmy projekty niezbędne dla realizacji strategii Instytutu.

W ramach wewnętrznych konsultacji ustaliliśmy również jakie elementy są niezbędne dla uruchomienia procesu wdrożenia strategii w Instytucie. Wytypowaliśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne cele i projekty strategiczne oraz zaplanowaliśmy organizację procesu monitorowania i przeglądów stanu zaawansowania realizacji strategii w Instytucie.

Rezultaty

W proces formułowania strategii zaangażowało się wielu pracowników Instytutu. Dzięki temu czują się oni współautorami zdefiniowanych celów i przedsięwzięć strategicznych, są świadomi wyzwań, przed którymi stoi Instytut oraz silnie zmotywowani do wdrażania zmian. Przyjęty w trakcie prac logiczny proces formułowania strategii i przekładania jej na elementy niezbędne do wdrożenia pozwolił szybko przejść pracownikom Instytutu do wdrażania strategii oraz systematycznego monitorowania osiąganych rezultatów. Przeprowadzony projekt stał się bazą sprawdzonych metod i dobrych praktyk dla formułowania i wdrażania strategii na całym Uniwersytecie Śląskim.

Newsletter

poszukujesz praktycznych rozwiązań?

Nasi klienci: praktyka współtworzenia rozwoju

  • Jasne określenie celów strategicznych oraz modelu działania Grupy Amica w nowej sytuacji doprowadziło do udanego zastąpienia dobrze znanych, realizowanych i doskonalonych na miejscu procesów produkcyjnych sprawnie przeprowadzanymi procesami zakupów i logistyki sprzętu AGD produkowanego przez innych wytwórców. Cała organizacja, wszyscy pracownicy Grupy Amica koncentrują się na realizacji wizji i strategii, realizują niezbędne działania do ich wdrożenia i doskonalą procesy. Dzięki temu Amica stopniowo wzmacnia swoją pozycję na kluczowych dla siebie rynkach i zwiększa osiągane wyniki ekonomiczne. Czytaj więcej

  • Nasze prace pokazały, że nawet średniej wielkości biznes, funkcjonujący na dojrzałym rynku ma szanse wypracować (z udziałem klientów!) model innowacyjnej strategii. Za sukces należy też uznać przyjęcie zintegrowanego modelu biznesowego dla firmy, który spójnie uwzględniał elementy strukturalne zróżnicowanych obszarów biznesowych. Czytaj więcej

  • W proces formułowania strategii zaangażowało się wielu pracowników Instytutu. Dzięki temu czują się oni współautorami zdefiniowanych celów i przedsięwzięć strategicznych, są świadomi wyzwań, przed którymi stoi Instytut oraz silnie zmotywowani do wdrażania zmian. Przyjęty w trakcie prac logiczny proces formułowania strategii i przekładania jej na elementy niezbędne do wdrożenia pozwolił szybko przejść pracownikom Instytutu do wdrażania strategii oraz systematycznego monitorowania osiąganych rezultatów. Przeprowadzony projekt stał się bazą sprawdzonych metod i dobrych praktyk dla formułowania i wdrażania strategii na całym Uniwersytecie Śląskim. Czytaj więcej

Szybki kontakt

StratEX Sp. z o.o.
ul. Grobla 27a/6
61-858 Poznań
T: +48 500 241 534
F: +48 (61) 855 34 53
email : biuro@stratex.pl

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.
Więcej informacji o plikach cookies uzyskasz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.